הלקוחות שלנו

כלל הטיפולים ניתנים במסגרת סל השירותים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולחברי קופות החולים, בכפוף להפניה רפואית.

פירוט ההסדרים:

  • קופת חולים מכבי- בכפוף להפניית רופא ובהצגת כרטיס מגנטי. היטל בסך 34 ש"ח ייגבה רבעונית עבור כל הטיפולים שיינתנו באותו רבעון. ההסדר כולל: שיקום אורטופדי, שיקום נוירולוגי, שיקום רצפת אגן וטיפול בטורטיקוליס. 

  • קופת חולים מאוחדת-בכפוף להפניית רופא ובהצגת כרטיס מגנטי וטופס התחייבות. היטל בסך 34 ש"ח ייגבה רבעונית עבור כל הטיפולים שיינתנו באותו רבעון. ההסדר כולל: שיקום אורטופדי, שיקום נוירולוגי, שיקום רצפת אגן.

  • קופת חולים כללית- הופסק ההסדר החל מפברואר 2018

  • קופת חולים לאומית- שיקום רצפת אגן (ביופידבק) בלבד. כפוף להפניית רופא ובהצגת כרטיס מגנטי וטופס התחייבות

  • משרד הביטחון- כפוף להפניית רופא ולהכרה באחוזי נכות. כמות הטיפולים נקבעת על פי מערך הרפואה הצבאי ועל פי גובה אחוזי הנכות

  • כללית מושלם- הסדר בתחומים אורטופדי ונוירולוגי . עד 24 טיפולים בשנה. בתחום אורטופדי\נוירולוגי- השתתפות עצמית של 50 ש"ח לטיפול. תשלום ייעשה עבור 4 טיפולים מראש.

  • הסדר החזרים בתחום שיקום רצפת אגן למבוטחות כללית מושלם - המטופלת משלמת מחיר מלא עבור כל טיפול ומקבלת החזר של 95 ש"ח מהמושלם בכפוף להמצאת חשבונית מקור +רישיון פיזיותרפיה של מי שטיפלה בה. 

© All rights reserved.